TreenerHeti OÜ, registrikood 16584227, (edaspidi: TreenerHeti) e-poe müügi- ja tellimistingimused (edaspidi: Tingimused) kehtivad e-poes internetiaadressil www.treenerheti.ee

1.Üldtingimused

1.1. Toodete ja/või teenuste müüja on TreenerHeti  OÜ, registrikood 16584227 ja e-posti aadress on hetirohtla@gmail.com.

1.2. Ostu-müügileping loetakse sõlmituks, kui tellimus on ostja poolt TreenerHeti-le esitatud. 

1.3. TreenerHeti töötleb teie isikuandmeid vastavalt privaatsuspoliitikale, mis on leitav kodulehelt.

1.4. TreenerHeti-l on õigus ühepoolselt Tingimusi muuta ja täiendada, tunnistada osaliselt või täielikult kehtetuks või neid tühistada, avaldades uued tingimused internetiaadressil www.treenerheti.ee. Tingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad nende eeltoodud internetiaadressil avaldamisest. Müügilepingule kehtivad Tingimused, mis olid müügilepingu sõlmimise hetkel kodulehel esitatud.

1.5. Ostja nõustub e-poest ostu sooritamisel Tingimustes sätestatuga. Käesolevates Tingimustes sätestatu jäetakse kohaldamata ulatuses, mil need lähevad vastuollu Eesti Vabariigi seadustes sätestatuga. Juhul, kui mõni Tingimuste säte osutub tühiseks või kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.

1.6. Tingimustele kohaldub Eesti Vabariigi õigus. Vaidluste tekkimisel lahendatakse need pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi kohtus.

1.7. TreenerHeti võib mitte võimaldada Ostjal kodulehe vahendusel müügilepingut sõlmida, kui Ostja rikub või on rikkunud mõnda varasemalt sõlmitud müügilepingut või on ettevõtet TreenerHeti muul viisil kahjustanud.

1.8. Koduleht ja kogu selle sisu, sealhulgas  kasutatav tarkvara, veebilehe graafika, kujundus, tekstid, pildid, kaubamärgid jms on TreenerHeti’i intellektuaalne omand, mida ei ole Ostjal ega meedial õigus TreenerHeti’i kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada. 

1.9. Lepingu sõlmimisel kinnitab Ostja, et ta on tutvunud TreenerHeti Tingimustega ja Privaatsuspoliitikaga ning aktsepteerib neid täielikult.

1.10. TreenerHeti jätab endale õiguse muuta ja täiendada käesoleva e-poe sisu, süsteeme, tehnilisi üksikasju, lahtiolekuaegu ja lepingutingimusi.

1.11. Lisainfo saamiseks toodete, maksetingimuste või muu kohta võtke ühendust e-maili teel: hetirohtla@gmail.com.

1.12. Kodulehel pakutavad treeningprogrammid on TreenerHeti  intellektuaalne omand. Kliendil puudub õigus eelnimetatud tooteid edasi müüa.

1.13. TreenerHeti ei vastuta enda pakutavate toodete ja teenuste müümisel selle eest, et toote või teenuse soetamisel saavutab Klient soovitud treeningvormi, kehakaalu või muu mõõdetava tulemuse. Treeningvorm, kehakaal ja muud mõõdetavad tulemused sõltuvad enamast, kui üksnes programmi soetamine ja selle läbimine.

1.14. TreenerHeti ei vastuta enda pakutavate toodete kasutamise või järgimise käigus tekkinud terviseprobleemide või vigastuste eest. Klient on kohustatud võtma tarvitusele kõik abinõud ohutuks treeninguks, konsulteerima vajadusel arstiga ning jälgima oma tervislikku seisundit kõigi TreenerHeti pakutavate toodete tarbimise käigus. TreenerHeti kinnitab, et annab treeningsoovitusi ja muud nõu oma parimate teadmiste kohaselt ning soovitused ja kavad on TreenerHeti teadmiste järgi kasutajale turvalised.

2. Hinnad ja tasumine

2.1. Kõik hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

2.2. Kauba kirjelduses on toodud Kauba nimetus, ühikuhind ja põhiomadused. Ostjal on võimalik küsida e-kirja teel TreenerHetilt täiendavat infot pakutavate toodete ja teenuste kohta.

2.3. Teenuste ja toodete hinnad ja saadavus võivad muutuda ette teatamata. Samuti on TreenerHeti´l õigus igal ajal teha muudatusi teenuste ja toodete põhiomaduste kirjeldustes. Müügilepingule kehtivad Tingimused, mis olid Kodulehel kajastatud Müügilepingu sõlmimise momendil.

2.4. Ostja kohustub Müügilepingu sõlmimisel esitama andmed täpselt ja õigesti.

2.5. Müügileping kehtib kuni Müügilepingust tulenevate Poolte kohustuste nõuetekohase täitmiseni.

2.6. Kauba eest on võimalik tasuda läbi pangalingi ning arve alusel. Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

3. Makseinfo

3.1. Makseid vahendab Montonio.  Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

3.2. TreenerHeti on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio-le.

3.3. Kui ostetud teenust ei ole võimalik mis iganes põhjustel osutada, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

4. Otseturundus ja isikuandmete töötlemine

4.1.TreenerHeti kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. 

4.2.TreenerHeti saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi.

4.3. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel: hetirohtla@gmail.com

5. Vaidluste lahendamine

5.1. Kõigi müügitingimuste või andmekaitsega seotud küsimuste korral palume ühendust võtta aadressil hetirohtla@gmail.com.
Järelevalveasutus on Andmekaitse Inspektsioon, kelle poole saate pöörduda e-posti aadressil: info@aki.ee.